หน้าแรก ประวัติความเป็นมา    ข่าวประชาสัมพันธ์  ภาพกิจกรรม  ข่าวประกวดราคา ติดต่อ อบต.
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
ทำเนียบบุคลากร

 คณะผู้บริหาร

 สมาชิกสภา อบต.

 สำนักปลัด

 กองคลัง

 กองช่าง

 กองการศึกษา

ข้อบัญญัติงบประมาณ
พ.ศ.2561
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
พ.ศ.2558-2562
แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2559-2561
แผนการดำเนินงาน
พ.ศ.2559
งานจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลผู้ชนะการประมูล
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
งานการเงินและบัญชี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
งานด้านจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานบริการการจัดเก็บภาษี
แบบฟอร์มต่างๆ
ข่าวกิจการสภา
ประกาศกำหนดสมัยประชุม
ประกาศเรียกประชุมสภา
นัดประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
คู่มือประชาชน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
การลดขั้นตอน
บริการข้อมูลตำบล
ที่ท่องเที่ยว ตำบลศาลาลำดวน
สินค้าท้องถิ่น ตำบลศาลาลำดวน
ระบบสารสนเทศ
ระบบข้อมูลกลาง (INFO)
สำนักงานหลักประกันสุขภาพ
(สปสช.)
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
(e-Report)
ระบบเบี้ยยังชีพ (Welfare)
ระบบการศึกษาท้องถิ่น (SIS)
ระบบศูนย์เด็กเล็กท้องถิ่น (CCIS)
ระบบเลือกตั้ง (ELE)
ระบบบันทึกบัญชี (e-Lass)
ระบบ E-Plan
ฝากข่าว อปท.
เว็บลิงค์

เว็บลิงค์สำคัญ
เว็บลิงค์น่าสนใจ
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก.พ.
สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
สำนักบริหารการสาธารณสุข
สำนักการพยาบาล
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมการจัดหางาน
 
อ่านต่อ »
อ่านต่อ »
ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ
http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited 
ข่าวเรียกบรรจุครูผู้ช่วย
ule=index&id=11&visited 
ข่าวการศึกษา
e=index&id=11&visited 
นายก อบต.
นายกรุงทอง ประทังคำ
ปลัด อบต.
นางสมจิต บรรจงจิตร์
กิจกรรมวันที่ 7 ตุลาคม 2560
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย
ในพื้นที่ตำบลศาลาลำดวน
กิจกรรมวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
งานฟื้นฟูประเพณีสู่ ขวัญควาย
กิจกรรมวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
นายอำเภอเมืองสระแก้วอวยพร
วันเกิดนายกกรุงทองประทังคำ
กิจกรรมวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด
นายกกรุงทอง ประทังคำ
กิจกรรมวันที่ 12 เมษายน 2559
คุณดื่มนมหรือยัง
กิจกรรมวันที่ 12 เมษายน 2559
สรงน้ำพระและรดน้ำขอพร
จากท่านนายก
 
เว็บลิงค์น่าสนใจ

 
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาลำดวน 130/1 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
โทร 037-247975 โทรสาร. 037-247976
Copyrights © 2016 salalumduan.go.th All Rights Reserved.

ติดต่อผู้ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ www.Thailocalweb.com โทร.099-858-0423 ไลน์ไอดี jetthailand  (ส่งข้อมูลขึ้นเว็บได้ที่ jetthailand28@gmail.com)